หลักสูตรของเรา

สอบถามและสมัครเรียนได้ที่

สาขา อนุสาวรีย์ชัย, สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ และ สาขา เซ็นทรัลบางนา

โรงเรียน สยามคอมพิวเตอร์และภาษา (อนุสาวรีย์ชัย)
471/19 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

081 359 0721

โรงเรียน สยามคอมพิวเตอร์และภาษา สาขาในห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ชั้น B ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย ติดประตู GATE 1

02 947 5494
081 359 0623

โรงเรียน สยามคอมพิวเตอร์และภาษา สาขาเซ็นทรัล บางนา ( ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 11 )

081 359 0741